Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs

de overkoepelende
vereniging van motorclubs

Het informatieblad van het LOOT

vanaf juli 2010 wordt de LOOT-infowijzer alleen nog digitaal verstrekt, tenzij een club specifiek verzoekt om een papieren versie.

Hoe gaat dit in zijn werk en wat is de procedure?
Vanaf juli 2010 zal de LOOT-infowijzer alleen digitaal op de LOOT website worden geplaatst (Op deze pagina).
De clubs waarvan het e-mail adres van het secretariaat bij het LOOT bekend is zullen een e-mail met een link krijgen als de nieuwe LOOT-infowijzer op de LOOT website is geplaatst. De LOOT-infowijzer is dan in te zien en te downloaden.

.De Infowijzer wordt samengesteld rond drie hoofd-items.
*      Bestuurs-info: mededelingen richting clubbesturen.
*      Toer-info: een zo volledig mogelijke opsomming van toerevenementen 
*      Redactie-info: informatie en stukjes overgenomen uit clubbladen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archief

Oude uitgaven infowijzer:


Vragen over de infowijzer of het opgeven van een email adres voor het ontvangen van het bericht over de infowijzer: infowijzer@loot.nl .