Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs

de overkoepelende
vereniging van motorclubs

LOOT INFO

Het LOOT is In 1989 opgericht als een overkoepelende vereniging van toerclubs .
Nu zijn er ruim 110 motorclubs aangesloten, die op hun beurt ruim 11.000 leden hebben.

Doel en visie van het Landelijk Overleg Orgaan van de Toerclubs, LOOT.

Volgens de statuten stelt het LOOT zich ten doel:
- het motorrijden in het algemeen te bevorderen
- de samenwerking en communicatie tussen de toerclubs te versterken
Dit doel tracht het LOOT te bereiken door:
- de belangen te behartigen van de aangesloten toerclubs
- samen te werken met personen, organisaties of instellingen, die het zelfde doel hebben
- het stimuleren en coördineren van motorevenementen op toeristisch gebied
- het uitgeven van een orgaan gewijd aan de belangen van de vereniging, de bij haar aangesloten clubs en het motorrijden in de ruimste zin van het woord

Het LOOT is van, voor en door de toerclubs. Het bestuur bestaat uit leden van de aangesloten toerclubs, die in de algemene vergadering zijn gekozen.
Een actieve motorrijdersgedachte ligt ten grondslag aan alle activiteiten, die primair gericht moeten zijn op de belangen van de aangesloten clubs en van het motorrijden.
Die clubs hebben inspraak en kunnen voorstellen doen over wat er wel en niet gebeurt. Het LOOT is een vrijwilligers organisatie en zonder de medewerking van de clubs is er geen LOOT!

Het LOOT probeert e.e.a. te realiseren door het uitgeven van een maandelijkse periodiek, de Infowijzer, die sinds 2014 per internet wordt verspreid.
In deze Infowijzer komen ten minste de volgende rubrieken aan de orde:
- mededelingen van het bestuur
- toerinformatie zoals de toerkalender en de standen van de toercompetitie(s)
- berichten of kopij van de clubs

Het LOOT organiseert jaarlijks, in het voorjaar een evenement waarbij de winnaars van de toercompetitie van het afgelopen jaar worden bekendgemaakt en geëerd met prijzen en een (wissel)beker.
Het LOOT maakt en onderhoudt reglementen voor het organiseren en uitzetten van toerritten door de clubs, met als doel dat deze uniform worden uitgevoerd.
Het LOOT ondersteunt de clubs in hun promotieactiviteiten door bijvoorbeeld deel te nemen aan beursactiviteiten en evenementen.

De visie van het LOOT is:
- door bovenstaande activiteiten wordt het motorrijden individueel en in clubverband gestimuleerd.
- door de competitieritten te reglementeren wordt de uniformiteit van tourritten en evenementen bevorderd, waard mee de verkeersveiligheid wordt gediend.
- door deelname van het LOOT aan het nationaal motorplatform met o.a. de wetgever, worden ervaringen en suggesties van toerrijders gebruikt om zinvolle wet- en regelgeving m.b.t. het motorrijden te verkrijgen.
- de clubs te helpen bij bestuurlijke organisatie en verkeersrechtelijke aangelegenheden.

 

Verdere informatie over het LOOT is verkrijgbaar bij:

E-mail: secretariaat@loot.nl

Bestuur en overige contact adressen

Voorzitter: Martin Molenaar
voorzitter@loot.nl

Penningmeester: Melvin Smith
penningmeester@loot.nl

Karin Hogenbirk
secretariaat@loot.nl

Henk Bijkerk
infowijzer@loot.nl

Laurens Boersma
postmaster@loot.nl

PR: Rolien Kats
PR@loot.nl

Route check: Vacature
toercommissie@loot.nl

E-mail adres naar alle bestuursleden:
bestuur@loot.nl

Website / Clubprofielen:
postmaster@loot.nl

Redactie Infowijzer:
Henk Bijkerk
infowijzer@loot.nl

Toercompetitie / Toerkalender / Inschrijfformulieren
Rolien Kats
toerkalender@loot.nl

Verzending eigen clubblad naar het LOOT :
Rijnestein 4 3334 CT Zwijndrecht
liefst digitaal naar: infowijzer@loot.nl